Allažu akmeņi

12/04/04

Home
Allažu akmeņi
Aizkraukles akmeņi
Dieva kalna akmeņi

 

* * *

 

Allažu akmeņu sistēma:

 

Kopējā dižakmeņu un kulta akmeņu aina Allažu rajonā - Common picture of disposition of specific stones and cult stones in Allazhi area

 

* * *

Dižakmens laukā pie Pilskalnu mājām Allažu apkārtnē - tas ir melioratoru pārvietots un novietots uz gala kā "menhīra" atdarinājums (70-tajos gados Allažu kolhoza priekšsēdētāja - akmeņu entuziasta Kirilova darbs). Akmens skaldnes orientētas Z-D-A-R virzienos.

 

* * *

Interesanti, ka akmens augšējā virsma viscaur klāta ar 2 - 3 cm dziļām bedrītēm (līdzīgas bedrītes ir diezgan bieži sastopamas arī kulta akmeņos Latvijā)

 

* * *

Dižakmens laukā pie Graudu mājām Allažu apkārtnē, arī šim akmenim Dienvidu skaldne ir orientēta Austrumu-Rietumu virzienā, tāpat kā iepriekšējais Kirilova k-ga veikums - pārvietots un šeit uzstādīts ainaviskās vērtības dēļ.

 

* * *

Dižakmens pie Jaunklinšu mājām Allažu apkārtnē - Austrumu skaldne ir orientēta Ziemeļu-Dienvidu virzienā. Arī šis akmens ir melioratoru pārvietots un šeit uzstādīts pēc Kirilova k-ga iniciatīvas kolhozu laikos. Ainaviski īpaši iespaidīgs, jo atrodas kalna galā. Interesanti, ka visi trīs akmeņi novietoti diezgan precīzi uz vienas taisnes 20 grādu leņķī pret R-A virzienu.

 

* * *

Dižakmens pie Jaunklinšu mājām virzienā uz diviem citiem akmeņiem, ar ko tas atrodas uz vienas līnijas.

 

* * *

Viens no diviem akmeņiem, kas atrodas pie Ezernieku karsta kritenēm - skatoties zem leņķa izdevīgā apgaismojumā labi redzams izdēdējis pēdas veida nospiedums tā virsmā, kas ļauj to pieskaitīt pie pēdakmeņiem, arī fotogrāfijā pēdu veidojošā kontūrlīnija ir labi saskatāma (skat. ar bultām apzīmēto kontūru).

 

* * *

 

Vienas Černausku akmens skaldnes virziens ir tuvu virzienam uz karsta kritenes akmeņiem.

 

* * *

Arī Černausku akmenī izdevīgā apgaismojumā ir labi redzami divi pēdas veida nospiedumi - viens lielāks, otrs mazāks, novietoti blakus un paralēli. Dabā pēdas tik labi neizceļas; šī akmens vieta ir dēdējusi, varbūt pat speciāli bojāta akmeni kaļot. Ievietotā fotogrāfija iegūta fotografējot izdevīgā apgaismojumā pēc tam palielinot attēla kontrastu. Tomēr šaubu nav, ka arī šis akmens pieskaitāms pēdakmeņiem.

 

* * *

Apļveida padziļinājums Černausku akmens augšējā virsmā.

 

* * *

Viens no diviem akmeņiem pie lielākās Ezernieku karsta kritenes.

 

* * *

Otrs akmens pie lielākās Ezernieku karsta kritenes - tieši šī akmens gludajā virsmā sāngaismā ir redzams padzisis pēdveida iespiedums. Iespējams, ka arī šis akmens neatrodas savā agrākajā vietā un uz šejieni ir pārvietots "smukumam", tomēr pēdas veida nospiedums liecina, ka tam ir sakars ar kulta akmeņiem.

 

Kultakmeņu sistēmas Latvijā vairumā gadījumu melioratoru vai kā citādi iznīcinātas (vismaz gadījumos, kad tās neatrodas kaut kur dziļi mežos vai kā citādi nostāk no civilizācijas), jo līdz šim interese Latvijā ir bijusi tikai par lielākajiem dižakmeņiem un arī tad ne vienmēr. Arheoastronomijas pētījumi Latvijā praktiski nav veikti.

 

Kuriozs šajā ziņā ir pēdējie saglabājušies Valmieras Zilākalna akmeņi (lielākos esot iznīcinājis mācītājs vēl 18.gs. kurinot virsū ugunskurus lai novērstu ļaužu pulcēšanos šajā svētvietā), kurus būvējot uguns novērošanas torni padomju laikos savāca un uztaisīja no tiem soliņus.

 

* * *

Home | Allažu akmeņi | Aizkraukles akmeņi | Dieva kalna akmeņi

This site was last updated 11/07/04