Avoti

04/10/05

Home
Tautasdziesma
Raksti
Svētvietas un pilskalni
Akmeņi
Avoti
Klintis un Zīmes
Teikas un Pasakas

 

Arājs ara kalniņā, avots teka lejiņā...

Dāvida dzirnavas

* * *

Dāvida dzirnavu mazais avots (ar pilnīgi citu ūdens sastāvu)

* * *

 

 

Saltavots

 

* * *

 

Septiņas māsas

 

* * *

 

Karaļavoti1

 

* * *

 

Karaļavoti2

 

* * *

 

Mucenieku avots

 

* * *

Gūtmaņa alas avots

 

* * *

Home | Tautasdziesma | Raksti | Svētvietas un pilskalni | Akmeņi | Avoti | Klintis un Zīmes | Teikas un Pasakas

This site was last updated 10/31/04