Bārenītes tikums

12/11/04

Home
Bārenītes tikums
Jāņu diena
Pasaules ola

 

Solvita Lodiņa - Šķēle "Bārenītes tikums latvju daiņās"


Bārenītes tikums latvju daiņās.

 

Par bārenīti ir daudz runāts un rakstīts. Dažkārt cilvēki pat saviebjas dzirdot par bārenītes tikumību, jo šķiet, ka reālajā dzīvē tādu cilvēku nevar būt, tas ir tikai salkans ideālisma meklējums. Lasot daiņas par dažādiem tematiem rodas domas, ka tur nav nevienas salkanas metaforas, bet viss pastāv reāli, jo citādi daiņas nebūtu saglabājušās līdz mūsdienām, ja tajās būtu klajš ideālisms. Katra daiņa jāizprot kā aforisms, kurš paskaidro viens otru. Tādēļ nepietiek, ja zina 10 daiņas par attiecīgo tematu, ir jāzina visi aforismi – daiņas, tad varēs apjaust savstarpējās kopsakarības. Bārenītes tikumiskās kopsakarības ļoti savdabīgi atklājas visos mūža rituma godos.

Kas ir bārenīte un kāds ir viņas tikums? Jēdzienam „bārenīte” ir daudzi slāņi. Bārenīte ir meitene vai arī puika, kam nav tēva un mātes. Bārenītes tēvs un māte var būt arī Dievs un Laima, tad tā ir jebkura cilvēka dvēsele.

 

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu

Abus divus mīļi lūdz’

No Dieviņa veselības,

No Laimiņas labu mūž’.

 

Lai bij’ radi, kam bij’ radi,

Bāreņam bij’ lieli radi:

Dieviņš tēvs, Laima māte,

Dieva dēli bāleliņi.

Bārenīte jeb dvēselīte grib tikt pie tēva un mātes. Visu savu dzīvi tā velta savu ilgu piepildīšanai. Bārenīte var būt arī tauta. Katrai tautai ir savi tikumi. Ar vārdu „bārene” var saprast arī visu cilvēci, jo tās tēvs un māte ir Dievs un Laima jeb vīrišķais un sievišķais pirmcēlonis, kas atdalīti no zemākā apziņas līmeņa. Tikai tad, kad cilvēce un katrs tās indivīds, sabiedrība sajūt neapmierinātību ar sevi, sākas bārenītes ilgu, meklējumu un asaru ceļš. Tas ir ceļš atpakaļ pie Dieva. Tā ir sevis meklēšana un atrašana, tā ir pašrealizācijas nepieciešamība. Latviešiem nav grēka jēdziena, bet to ietver bārenītes – meklētājas tēls. Tas izsaka visu.

Kristietībā pastāv grēku nožēlošana un piedošana, cīņa ar sātanu (savu neīsto Es), bet latviešu folklorā pastāv jēdzieni „tikumisks” un „netikumisks”. Cik tālu Tu esi ticis savā tikumā? Jo vairāk ir tikumu, jo mazāk paliek netikumu, kuru cēlonis ir neīstā Es izkropļota darbība, nepareiza patiesības interpretācija.

 

Home | Bārenītes tikums | Jāņu diena | Pasaules ola

This site was last updated 12/11/04