Ceļš uz iekšieni

02/15/07

Home
Up
Aurobindo Aforismi
Jogas terapija
Meditācija
Ceļš uz iekšieni
Manfrēds Kibers
Dieva īstenība

 

 

Nenogurdināmais ceļotājs pa cilvēku garīgo meklējumu ceļiem

Pauls Brantons Japānā

Pauls Brantons (Paul Brunton)
Ceļš uz iekšieni


Tulkotājs nav zināms


 


- Priekšvārds -


Pret Austrumu domu un Austrumu reliģisko priekšstatu pārnešanu Rietumu tautām līdzšinējā sniegumā esmu vienmēr izturējies visai skeptiski, nē, vēl vairāk – principiāli noraidoši, jo šajos formālos sniegumos, šajos rituālu izklāstījumos ir vajadzīga vismaz reliģija saistīta ar dabu, klimatu un pašos cilvēkos plūstošo zemes spēku. Agrākie pāvesti to it labi saprata un deva saviem misionāriem gudrus norādījumus.

20.gs. teosofi, savu garīgo atradumu skurbulī aizmirsa šīs dabas dotības un noguruši kristietības nepareizajā iztulkojumā dvēselē tomēr pēc garīgā alkdami apskurba jaunos maldu dzērienos. Tā viņi atrada Austrumus – Indiju, budismu, hinduismu un Tibetas sektas, pārvilka to visu uz Eiropu un uzsāka šo svešo gudrību un sevis pašu izvarošanu. Tas bija nepatīkams process, kam vajadzēja atgrūst visus tos, kas vēl kaut cik bija sevī saglabājuši siltas jūtas apkārtējai dzīves telpai un kas vēl nebija galīgi pārsātināti un noguruši pilsētnieciskajā gara nostājā. Aizmirsa, ka arī mūsu kristīgajai ticībai ir sava mistika, kas spēj mūsos izraisīt ne mazāku iekšēju garīgu varonību kā svešo jogu mācības, kuru stingra ievērošana un sekošana mūsu dzīves apstākļos ir gandrīz neiespējama un var izsaukt vienīgi smagus ķermeņa un dvēseles sarežģījumus. Tagad es sastopos ar jauniem centieniem, kas tomēr nav dzimuši pārgurdināto eiropiešu smadzenēs, bet gan pašos Austrumos, un to avots meklējams Austrumu zemes lielo cilvēku dvēselēs. Austrumi vairs netiek patvarīgi iegrūsti mūsu Rietumu cilvēku dvēselēs, kas taču ir citādi veidotas. Austrumi paši tiecas uz Rietumiem. Un cik kļūdaini, neprātīgi bija kādreizējie teosofu mēģinājumi, - kam pašiem sevī bija neglābjami jāsabrūk, - tikpat gaiši un laimīgi man šķiet tie ceļi, kurus mums norāda Austrumi. Vai tas būs mūsu patreizējās pasaules vēstures vai arī tikai Austrumu ieguvums, tas nav izšķirams mums, šīsdienas cilvēkiem. Viens tikai ir nenoliedzams, ka tas, ko spēj dot šī grāmata „Ceļš uz iekšieni”, ir tas, ka tā pēkšņi dara Austrumus mums pieejamus. Vēl vairāk, mēs atrodam šai grāmatā, saprotams, ar psiholoģisko metožu atšķirību, mūsu pašu Rietumzemes lielo mistiķu vispatiesākās un stiprākās idejas.

Austrumi norāda mums uz tādu ceļu, kas sasniedzams ar meditāciju. Bet tieši par meditācijas tehniku jogi izvairās runāt vai arī aprobežojas tikai ar tās pieminēšanu, nemaz nerunājot par to, ka tieši meditācija ir tā, ar kuras palīdzību gūstami iedarbīgi panākumi. Uzmanīgi lasot šīs grāmatas mācību, kuru sniedzis lielais riši savam skolniekam, tā izsauc dziļu iekšēju aizkustinājumu, kas paliek par ilgstošu mantojumu. No otras puses – tā atgādina it kā sendzirdētu toņu gammu, kas kā tāli zvani vēl no sen seniem, aizmirstiem laikiem skan mūsu ausīs, bet kas nu caur šo iekšējo ceļu pēkšņi atmodināti.

Man ir tā, it kā es šos zvanus būtu jau agrā jaunībā dzirdējis, karsti sevī iesūcis, bet ārējo, trokšņaino apstākļu dēļ aizmirsis. Ārējais troksnis ir bijis pārāk tuvs un skaļš, un šajā tuvajā troksnī ir izgaisusi pat atmiņa par šiem skaistajiem svētajiem zvaniem. ...

 

Fricis Verle (Fritz Werle) – viens no 20.gadsimta ievērojamiem vācu gara zinātniekiem - rakstnieks, tulkotājs, izdevējs.

 

 

@

Lapa atrodas tapšanas stadijā!!!

 

 

Home | Up | Aurobindo Aforismi | Jogas terapija | Meditācija | Ceļš uz iekšieni | Manfrēds Kibers | Dieva īstenība

This site was last updated 02/15/07