Debess un elle

01/23/05

Home
Jaunā Jeruzaleme
Debess un elle

 

Debess un elle

Tulkojis R.Grava latviešu valodā no vācu valodā izdotā E. Tafeļa tulkojuma ceturtā izdevuma.

"Debess un elle" drukāta par līdzekļiem, kas ziedoti no sekojošiem Jaunās Baznīcas locekļiem Amerikā: J. F. Galecki, Two Rivers; A. F. Noble, Berkeley, Calif.; L. A. Frost, Cambridge; A. G. Gorbis, Oakland, Calif.; A. Munsen, Oakland, Calif.; W. Dought, Oakland, Calif.; M. S. Nelson, St.Francisko.

 

@

Lapa atrodas tapšanas stadijā šobrīd!!! Atvainojiet un nāciet vēlāk atkal!

 

Home | Jaunā Jeruzaleme | Debess un elle

This site was last updated 01/23/05