Karavajeva arhīvs

02/17/07

Home
Up
Karavajeva balzāmi
Karavajeva arhīvs

 

Fotogrāfijas no Karavajeva fonda materiāliem un ģimenes arhīva.

 

* * *

 

V. Karavajeva Rīgas pilsētas Krievu ģimnāzijas audzēkņa apliecība 1931/32.māc.g.

 

V. Karavajeva Latvijas Republikas pilsoņa pase izdota 20.gs. 30-tos gados

 

Pases pirmajā lapā redzama vācu okupācijas iestāžu izdarītā atzīme 1942.gada 1.oktobrī

 

5.Cēsu kājnieku pulka kaprāļa Vitālija Vasilija d. Korovajeva 30-to gadu dienesta apliecība. Redzama nekonsekvence uzvārda rakstībā. Abas šīs uzvārda formas esot sastopamas lietojumā arī vēlāk.

 

Staļina laika nometņu fotogrāfija.

 

Home | Up | Karavajeva balzāmi | Karavajeva arhīvs

This site was last updated 02/17/07