Raksti

04/10/05

Home
Tautasdziesma
Raksti
Svētvietas un pilskalni
Akmeņi
Avoti
Klintis un Zīmes
Teikas un Pasakas

 

Latvju rakstu zīmes un to nozīmju lauki...

Zemāk ievietotas hipersaites, kur var izlasīt par latvju rakstu zīmēm, ciktāl mums par tām šobrīd zināms akadēmiskā nozīmē:

http://ai1.mii.lu.lv/kultura/orn01.htm

Matemātikas institūta zīmju lapa;

http://www.liis.lv/majtur-psk/raksti/

Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas lapa par latvju rakstiem;

http://www.liis.lv/kultvest/kultura/latvija/kullat1/www.htm

Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas lapa par senlatviešu kultūru;

 

Ar latvju rakstiem pastarpināti saistīti materiāli...

Hipersaites par rakstiem pastarpināti veltītiem WEB resursiem:

http://www.acadlib.lv/arc/dabas_pieminekli_un_burtnieku_zimes/burtniekzimes.htm

Eniņa pasākuma "Dabas pieminekļi un burtnieku zīmes" WEB lapa;

http://www.zime.de/

Modra Tenisona un Armanda Strazda pasākums - ar latvju rakstiem tam gan ir visai pastarpināts sakars, tikai kā demonstrācija, ka ir iespējams izveidot informācijas kodēšanas sistēmu, kas vizuāli izskatīsies visnotaļ līdzīgi oriģinālajam latvju rakstam;

http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/Geo_site/

Latvijas aizsargājamo ģeoloģisko objektu lapa - te ir arī akmeņi un klintis, uz kuriem ir raksti;

http://www.historia.lv/

Latvijas vēsture Internetā;

 

Vispārīga informācija par simboliem...

Hipersaites veltītas simboliem dažādās kultūrās:

http://www.symbols.net/

http://www.symbols.com/

http://home.att.net/~wegast/symbols/symbols.htm

http://www.byzant.com/symbols/

http://www.marshall.edu/akanart/

http://www.welltempered.net/adinkra/

http://www.irishsurnames.com/heraldiccharges.htm

http://digiserve.com/heraldry/symbols.htm

http://altreligion.about.com/od/symbols/

http://altreligion.about.com/library/glossary/blsymbols.htm

http://www.mythsdreamssymbols.com/

http://www.avcweb.com/dreams/subjects.htm

http://www.jewfaq.org/signs.htm

http://www.formosa-translation.com/chinese/

http://ww2.netnitco.net/users/legend01/

http://home.rochester.rr.com/gocek/images/christn/

http://www.indiansummer.com/symbol.htm

http://www.earthsymbols.com/

http://www.sabiansymbols.com/

http://www.chemsoc.org/viselements/pages/alchemist/alchemy.html

 

* * *

 

* * *

Rūnas...

 

Dažādas rūnām veltītas hipersaites - gan zinātne, gan kaut kas uz okultisma pusi. Tā kā kaut kas no rūnu rakstiem sastopams arī Latvijas senatnes materiālos, mums būtu kaut cik šis materiāls jāpazīst:
http://www.sunnyway.com/runes/

http://www.tarahill.com/runes/

http://www.pbs.org/wgbh/nova/vikings/runes.html

http://www.irminsul.org/ru/ru.html

http://www.kami.demon.co.uk/gesithas/runes/

http://www.simnet.is/gardarj/folk/runes.htm

http://www.elexion.com/runas/main2.html

http://www.elexion.com/runas/readings/reading2.html

http://www.earth-dancing.com/runes.htm

http://www.futhark.com/

http://www.omniglot.com/writing/runic.htm

http://skepdic.com/runes.html

http://www.geocities.com/lavenderwater37/runes.htm

http://www.algonet.se/~tanprod/zerunes1.htm

 

* * *

Zvaigžņu raksti...

 

Labi zināma astronomiski nozīmīgu virzienu (tādu kā Saules lēkta un rieta virzieni saulgriežu punktos, augstā un zemā Mēness lēkta un rieta virzieni utml.) parādīšanās senajos kulta akmeņos, to sistēmās un celtnēs. Mazāk zināms, ka ir pētījumi par zvaigžņu un zvaigznāju raksturīgo kombināciju parādīšanos senajos kulta zīmējumos un seno kulta sistēmu akmeņu izvietojumā. Viens no šīs tēmas izpētes entuziastiem ir arī latviešu izcelsmes jurists Andis Kauliņš:

http://www.megaliths.co.uk/

http://www.lexiline.com/lexiline/lexi239.htm

 

Tas, ka zvaigžņu kombināciju attēlojums ir sastopams senēģiptiešu sakrālajos zīmējumos izrādās ir pat labi zināms fakts:

http://www.ancient-egypt.org/glossary/astro.html

Lai gan nevarētu teikt, ka par to tiktu mācīts skolās...

 

* * *

Dabas raksti...

 

Dabas raksti - fraktāļi, kristāli, dinamisko plūsmu struktūras, zvaigžņu dzimšana utt. utjp. Sniegpārsliņas, ziemeļblāzmas, sudrabainie mākoņi, halo, varavīksnes, ledus puķes - ar vienu vārdu sakot raksti dabā.

 

Sniegpārsliņas, ieskaitot hipersaites uz citām sniega kristālu fotogrāfijas lapām un uz resursiem par tiem:

http://www.its.caltech.edu/%7Eatomic/snowcrystals/

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/photos/photos.htm

 

Optiskās parādības atmosfērā, ieskaitot hipersaites uz fotogrāfiju kolekcijām un uz resursu lapām:

http://www.sundog.clara.co.uk/atoptics/phenom.htm

http://www.sundog.clara.co.uk/droplets/light.htm

utt. ...

 

Aktuālo ziemeļblāzmu fotogrāfiju galerija Spaceweather mājas lapā. Mēnesis un lapas numurs jāmaina atkarībā no esošās situācijas, protams. Ir iespējams apskatīties arī vēsturi:

http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_01nov04.htm

http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_01oct04.htm

http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_01sep04.htm

utt. ...

 

Ilustrēts raksts par mirāžām Somijā. Ietver unikālu saulrietu fotogrāfiju kolekciju, "zaļā stara" fotogrāfiju:

http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=25722

http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26137

 

Fotogrāfiju galerijas no izstādes "Earth from Above":

http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php

http://www.livejournal.com/users/shakuto/18436.html

 

Ievas Zundas teksti un Daiņa Ozoliņa dabas fotogrāfija:

http://raksti.nest.lv/

 

Mākoņi:

http://www.skyscapes.org.uk/index.html

 

Fraktāļi - dabiskie un mākslīgie:

http://sprott.physics.wisc.edu/fractals.htm

http://spanky.triumf.ca/

http://archive.ncsa.uiuc.edu/Edu/Fractal/Fractal_Home.html

http://www.shodor.org/master/fractal/

utt. ...

 

Patreizējie Saules attēli - SOHO un citas iekārtas:

http://umbra.nascom.nasa.gov/images/latest.html

http://www.bbso.njit.edu/cgi-bin/LatestImages

 

 

* * *

 

Home | Tautasdziesma | Raksti | Svētvietas un pilskalni | Akmeņi | Avoti | Klintis un Zīmes | Teikas un Pasakas

This site was last updated 11/24/04