Svēdenborgieši

01/23/05

Home
Baskājis Irbīte
Brāļu draudzes
Rožkrustieši
Svēdenborgieši

 

"Jaunās Zemes" emblēma. "Jaunā Zeme" ir neatkarīgs informācijas resurss, kas nodrošina informāciju pirmkārt par Svēdenborgu un ar Svēdenborga mācību saistīto "Jauno Baznīcu", bet arī par citiem jautājumiem (http://newearth.org/)

 

"Visi cilvēki, kas dzīvo labas dzīves, neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības, viņiem ir vieta Debesīs..."

-Emanuels Svēdenborgs

Hipersaites:

Pārskats par Svēdenborgu, norādes uz biogrāfijām, hipersaišu bibliotēka un svarīgākie darbi online -

http://swedenborg.newearth.org/

Svēdenborga biedrība. Organizācija akadēmiskai Svēdenborga izpētei kopš 1810.gada -

http://www.swedenborg.org.uk/

Svēdenborgiešu baznīcas Interneta resurss -

http://www.ourvirtualchurch.org/index.cfm

Ziemeļamerikas Svēdenborgiešu baznīca -

http://www.swedenborg.org/index.cfm

Svēdenborgam veltīta lapa vācu valodā -

http://www.swedenborg.de/

 

Svēdenborga darbi:

 

 - "Jaunā Jeruzaleme"

 

 - "Debess un elle"

 

Home | Baskājis Irbīte | Brāļu draudzes | Rožkrustieši | Svēdenborgieši

This site was last updated 01/23/05