Ziemassvētkiem

12/24/04

Home
Jāņi 2003
Lieldienas 2004
Jāņi 2004
Faktūras 1
Faktūras 2
Valdis Pilāts "Ziema"
Juris Kauliņš "Ziemeļi"
Ziemassvētkiem
U. Grīnbergs "Ziema"

 

Pūti, pūti, Ziemelīti,

Ziemassvētku vakarā!

Pūt laukāi ienaidiņu

No maliņu maliņām

Klētī pūti rudzus, miežus,

Stallī bērus kumeliņs!

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Lēni, lēni Dieviņš jāja

No kalniņa lejiņā.

Saules meita vārtus vēra,

Zvaigžņu cimdi rociņā.

Dieviņš brauca vara tiltu

Div' spangainis kumeliņis.

Rakstītām kamanām,

Trīs zvaigznītes rociņā.

Laužat skalus, pūšat guni,

Laižat Dievu istabā!

* * *

* * *

Home | Jāņi 2003 | Lieldienas 2004 | Jāņi 2004 | Faktūras 1 | Faktūras 2 | Valdis Pilāts "Ziema" | Juris Kauliņš "Ziemeļi" | Ziemassvētkiem | U. Grīnbergs "Ziema"

This site was last updated 11/29/04