Jogas biedrība

02/24/07

Home
Up
Jogas biedrība
Karavajevs
Rērihieši

 

Latvijas Jogas biedrības vēsture 1.Republikas laikā - History of Latvian Yoga Society

Šeit sāksim izvietot materiālu, kas varbūt ar laiku ļaus izveidot kaut ko mazliet vairāk. Harijs Dīkmanis, Anna Dolfija, Alfrēds Biezais, Anna Plaudis un citi viņu darba biedri - tie ir cilvēki, par kuru veikto darbu vajadzētu pārrunāt...


Here we will start to place materials about Latvian Yoga Society in 30-ies of last century. Hary Dikman, Anna Dolfij, Alfred Biezais, Anna Plaudis and other LYS people, about these persons works we would like to speak here.

 

* * *

1937.gada pārskats:

2.lapa...

3.lapa...

4.lapa...

 

Latvijas jogas biedrības prezidents

Harijs Dīkmanis, attēls no 1938.gada Divine Life Society izdevuma:

 

Divine Life Society 1937. gada pārskata vāks

No šejienes ir gada pārskats:

 

Sieviešu sekcija

Foto no 1937.gada pārskata:

 

Vîriešu sekcija

Daži aktīvākie dalībnieki - foto no 1937.gada pārskata:

 

Šobrīd ir paradoksāla situācija, ka visā pasaulē zina Borisu Saharovu, bet Hariju Dīkmani - tā paša Borisa Saharova darba biedru - nezina pat viņa dzimtenē, ko starp viņš 10 gados padarīja milzu darbu, kopā ar saviem līdzbiedriem šeit Latvijā.

"It is wrong to suppose that Yoga-Asanas are purely meant for the Indians and that they are ideally suited to Indian conditions. That it is not the case is proved by the following few instances. Mr. Harry Dikman, the Director-Founder of the Yoga Centre in Riga, Latvia (Europe) is a good specialist in these Yoga-Asanas, Bandhas and Mudras and his opinion and advice to persons suffering from various kinds of diseases, curable and incurable, are increasingly becoming popular in Europe. I have not heard of another man either in Europe or in America, who takes such a keen and lively interest in this subject and is making researches in the same. You will be surprised to know that Mr. Harry Dikman is essentially a philosopher and a sage....
Mr. Ernest Haekel of Los Angeles, California, Mr. Boris Sacharow of Berlin and several others interested in acquiring psychic powers by awakening the Kundalini are all instances to prove that Yoga-Asanas can be practiced and are intended not only for India and the Indians but for the whole world and the humanity at large."

A lecture delivered in the Willoughby Memorial Hall, Lakshmipur, by Swami Sivananda Sarasvati, on December 15 1932

Citāts no "The Rainbow Mystery School" materiāla par Jogas asanām.
http://www.geocities.com/mysterysch...ok/yogaen6.html

* * *

Fotogrāfijas no svinībām Latvijas jogas biedrības sieviešu sekcijā 1938.gadā

1938.gadā par godu vienam no galvenajiem Latvijas jogas biedrības kuratoriem Indijā Šri Svami Šivanandam Sarasvati viņa 51 gada dzimšanas dienā biedrība rīkoja plašāku atzīmēšanu. Turpmāk attēli no svinībām biedrības sieviešu sekcijā.
Un tā 1938.gada 8.septembris:

 

Svinîbu kopbilde:

 

Latvijas Jogas biedrības sieviešu sekcijas prezidente Anna Dolfija

 

Viena no aktīvākajām dalībniecēm Anna Plaudis

* * *

Raksta fragmenti un kopsavilkums par svinību norisi LJB sieviešu sekcijā Divine Life Society jubilejas izdevumā 1938.gadā:

Svinības norisinājās laikā no 4 līdz 8 pēcpusdienā. Dolfijas k-dze, biedrības sieviešu sekcijas prezidente, nolasīja programmu un vadīja norises. Viesi nodziedāja dziesmu, kas bija sacerēta speciāli šim gadījumam... 6 pēcpusdienā viesi tika aicināti pie goda mielasta galda. Uz galda dega 52 sveces. 51 mazāka svece simbolizējot pavadītos gadus un viena liela svece kā nākotnes laimes simbols. Viesi teica vairākas īsas uzrunas izsakot cieņu Šri Svamidži Maharadž par viņa izcilo veikumu.
Annas Plaudis k-dze ir sieviešu sekcijas aktīva biedre. Viņa pūlas daudz lai izplatītu garīgās zināšanas Rietumos. Viņa regulāri atbalsta Divine Life žurnālu. Dzimšanas dienas svinībām viņa ir nosūtījusi... laba vēlējumus un dāvanu paketi - divus latviešu nacionālā stilā darinātus vīriešu tērpus ar nacionālo ornamentu un citus tautas daiļamata priekšmetus... kā arī baltas rozes ar lūgumu sekretariātam dzimšanas dienas rītā pasniegt tādas pašas svaigas.

 

Annas Dolfijas uzruna...

Annas Dolfijas uzruna par godu Svami Šivanandas dzimšanas dienas svinībām:

 

Harija Dīkmaņa raksta fragmenti no Divine Life Society 1938.gada izdevuma:

Brīnumu brīnums

...Mūsu valstī jau vairākus gadus pastāv Jogas biedrība, kuras mērķis ir mācīt jogas praktisko pusi. Varētu precizēt, ka biedrības mērķis ir mācīt jogas reālās tehnikas kā tās māca Indijas lielie skolotāji un nevis kādu Amerikas vai Eiropas adaptāciju vai pseidojogismu.
Mēs šeit iepazināmies ar Viņa Svētību Šri Svami Šivanandadži Maharadž un viņa rakstiem visai nesen. Taču šī iepazīšanās izraisīja apbrīnojamas izmaiņas Jogas biedrības aktivitātēs. Šobrīd biedrība patiesībā attiecībā uz savām aktivitātēm un lekcijām funkcionē kā Rišikešas Šivanandas "Divja Dživan" atzars. Vienā rāvienā Svami Šivananda Maharadž iekaroja lielu skaitu Latvijas Jogas biedrības jogas studentu. Cēloņus nav tālu jāmeklā. Arī biedrības līderi ir ne mazāk, ja ne vairāk, pateicīgi Šri Svamidži.
Te mēs mācījām vairākas jogas krijas biedrības biedriem. Modernajā Indijā šobrīd notiek Hatha jogas atdzimšana. Latvijas biedrības vadītāji māca saviem studentiem Hatha jogas pamatus. Rezultāti patiešām ir bijuši slavējami. Un saistībā ar šo Šri Svamidži raksti - tādi kā "Joga Asanas", "Kundalini joga", "Pranajamas zinātne" - bija patiešām kā Dieva sūtīti. Bez tam šeit bija vajadzība pēc prāta kultūras un Adhjatmik jogas. Un atkal Šivanandas "Jogas prakse" un viņa unikālā Radža jogas interpretācija un mācīšanas metode kā tas ir pasniegts viņa darbos "Prāts, tā noslēpumi un kontrole" un "Radža joga" nodrošināja mūsu vajadzības. Īsumā runājot Latvijas Jogas biedrība guva spēcīgu impulsu ar Šivanandas mācībām un raugās nākotnē droši meklējot lielākus sasniegumus attiecībā uz mentālu, ētisku un garīgu kultūru...

Turpmāk vēl...

 

Harija Dīkmaņa tulkotās grāmatas vāks

Šādu Harija Dīkmaņa un citu biedrības aktīvāko biedru tulkojumu bija daudz. Vairums no tiem tika izdoti tikai biedrības iekšējām vajadzībām ļoti nelielos metienos (arī mašīnraksta izdevumi utml). Lielākā daļa bija mazas, taču saturā bagātas brošūras, bet bija arī apjomīgu darbu tulkojumi (kā piemēram Šri Svami Šivanandas ievērojamā darba "Prāts, tā noslēpumi un kontrole" tulkojums).

Lekciju materiāli

Lekciju materiālu vāciņš Harija Dīkmaņa nolasītām lekcijām - materiāls domāts klausītājiem. Nav norādīts gads, kurā tas izdots. Šobrīd nav materiālu, pēc kuriem varētu to precizēt.

Lekcijas Harijs Dīkmanis lasīja visas savas vairāk kā 10 gadu publiskas darbības laikā daudzām un dažādām interesentu grupām un organizācijām.

 

Informācija no Divine Life Society žurnāla 1939.gadā

Divine Life Society 1939.gada janvāra numurā rakstot par biedrības Eiropas atzariem atkal pieminēta arī Latvijas jogas biedrība un īpaši Harijs Dīkmanis. Cita starpā par viņu šeit rakstīts:
"Viņš vada Divjadživan Seva Sangh jogas sekciju Rīgā (Latvijā) un ir pārtulkojis vairākas svarīgas Šri Svami Šivanandas Sarasvati ... grāmatas latviešu valodā ... tajā skaitā praktiski visas sabiedrības brīvās izplatīšanas sērijas grāmatas (uz 1939.gadu šajā brīvās izplatīšanas sērijā bija vairāki desmiti grāmatu. Šie Divine Life izdevumi atšķiras ar ļoti koncentrētu saturu nelielā apjomā - parasti burtnīcu veidā apjomā sākot no 5 - 6 teksta lapām līdz dažiem desmitiem lapaspušu sīkā drukā par konkrētām jogas filozofijas un prakses tēmām - dzv). Viņš ... strādā nesavtīgi un ar nenogurdināmu enerģiju. Viņš zina sanskritu un arī hindu valodu. ..."

* * *

Latvijas Jogas biedrības Skolotāji:

1. Latvijas jogas biedrības galvenais no 30-to gadu skolotājiem bija Šri Svami Šivanandas Sarasvati. Viņa dibinātās organizācijas Divine Life Society šobrīdējā oficiālā mājas lapa: http://www.dlshq.org/

Šivanandas dibinātā ašrama oficiālā WEB lapa: http://www.sivanandadlshq.org/aims.htm

Šri Svami Šivanandas mazie darbi

Svami Šivananda savā dzīvē uzrakstīja ļoti lielu daudzumu darbu un nolasīja arī lielu skaitu publisku lekciju, liela daļa no kurām tika pierakstītas. Lielāko daļu no darbiem Šivananda rakstīja angliski, lai padarītu tos pieejamus iespējami plašam lasītāju lokam (kaut arī pats pēc mūka statusa pieņemšanas vairs nekad neizbrauca no Indijas). Starp tiem bija liela apjoma fundamentālas grāmatas, kā "'Prāts, tā noslēpumi un kontrole", "Koncentrācija un Meditācija", "Kundalīnī Joga", "Drošu ceļu sekmēm dzīvē", komentārs Vēda Vjasas "Brahma sutrām" u.c., bija visu galveno Upanišadu angļu tulkojumi ar īsiem komentāriem, komentārs "Bhagavadgītai" utt. utjp. Bet bija arī liels skaits mazu, bet viņa sekotājiem (un ne tikai sekotājiem) noderīgu brošūriņu, dažas no kurām bija tikai uz kādām padsmit lapaspusēm, bet kuras tomēr ietvēra ļoti kodolīgi izteiktas būtiskas idejas. Latvijas Jogas biedrībā 30-tajos gados aktīvi tulkoja biedrības biedru iekšējām vajadzībām un mašīnrakstā pavairoja gan svarīgākos lielos darbus, gan daudzas mazās brošūriņas. Vēlāk padomju garīgās pagrīdes laikā kaut kas no šiem Latvijas Jogas biedrības materiāliem kļuva pa brīžam pieejams nopietniem interesentiem. Tulkojumu kvalitāte ir pat visai laba un valoda gana lasāma pat priekš mūsu laika (kaut arī, protams, latviešu valodā pa šiem 70-it gadiem ir notikušas zināmas izmaiņas). Kaut ko no šiem 30-to gadu mazo darbu tulkojumiem iespēju robežās šeit nopublicēsim. Darbu publicēšana saskaņota ar Divine Life Society.

 

Svami Paramanandas mazie darbi

Svami Paramananda bija Divine Life Society sekretārs. Latvijas Jogas biedrībā bija iztulkoti vairāki viņa neliela apjoma darbi.

 

2. Vēl viens no lielajiem 20.gs. Indijas Meistariem, ar kura ašramu LJB bija tieša sarakste 30-tos gados bija Šri Ramana Mahariši: http://www.ramana-maharshi.org/

http://www.geocities.com/ganesha_gate/maharishi.html

http://www.angelfire.com/realm/bodhisattva/ramana.html

 

Šri Ramana Mahariši "Upadesa Saram" Harija Dīkmaņa tulkojumā

tulkojumus publicējam ar Ramanašrama laipnu atļauju.

 

3. Pirmais plaši pazīstamais indiešu Meistars, kas sāka mācīt jogu sistemātiski Amerikā un Eiropā 20.gs. 20-tos un 30-tos gados bija Paramahamsa Jogananda - viņa dibinātā organizācija Amerikā - http://www.yogananda-srf.org/

Arī ar Joganandas centru Amerikā Latvijas Jogas biedrība veda saraksti un bija biedri, kas sekoja tieši Joganandas padomiem. Joganandas rakstisko padomu kurss (kura krievu padomju laika pagrīdes tulkojuma versija šobrīd Krievijā ir izdota grāmatu sērijā, kas nopērkamas arī vienā otrā Latvijas grāmatu veikalā) LJB bija iztulkots latviešu valodā.

Paramahamsa Joganadas Indijas mātes ašrams - Karar ašrams - arī šobrīd ir pārstāvēts ar centriem Amerikā un Eiropā - http://www.kriya.org/

http://www.kriyayoga-europe.org/index.php

 

Paramahamsa Joganandas darbu fragmenti

Paramahamsa Jogananda bija ražīgs autors un ir atstājis mantojumā savu Autobiogrāfiju, kas ir savā ziņā unikāls darbs, kurā ievērojams jogs pastāsta par savu dzīves pieredzi, 7 kursus jogas lekciju ar tehnikām un to izskaidrojumiem, iedvesmojošu dzeju, ikdienas Afirmācijām (apstiprinājumiem) prāta nostādņu maiņai, stāstiem no dažādu tautu, bet vispirms jau indiešu garīgās klasikas, pamācībām un receptēm veģetāru ēdienu sagatavošanā u.c., virkni nelielu pēc apjoma, bet saturā ietilpīgu filozofiski konceptuālu grāmatu, komentārus evanģēlijiem un Jāņa Parādīšanās grāmatai no jogas viedokļa, komentārus Bhagavadgītai, komentārus Haijama dzejai u.c. Piedevām viņa mācekļi pēc viņa nāves ir apkopojuši un izdevuši vairākās biezās grāmatās viņa sarunas ar mācekļiem un publisko lekciju pierakstus. Tā kā autortiesības uz Joganandas mantojumu joprojām ir spēkā (ja neskaita Autobiogrāfijas pirmo izdevumu, kura tika iztulkota arī latviski padomju garīgās pagrīdes laikā un ko mēs ceram ievietot Garīgās pagrīdes sadaļā), un mums nav publicēšanas atļaujas, mēs šeit ievietosim tikai dažus fragmentus.

 

Paramahamsa Pragjānandas darbu fragmenti

Paramahamsa Pragjānananda ir Kararašrama tradīcijas mācības izplatītājs šodienas pasaulē, Paramahamsa Joganadas un viņa skolotāja Svami Šri Juktešvari tiešā mācekļa Paramahamsa Hariharanandas oficiālais mantinieks.

 

4. Nav ziņu par saraksti, bet katrā ziņa arī Šri Aurobindo grāmatas studēja Latvijas Jogas biedrībā:

http://www.sriaurobindosociety.org.in/index.htm

http://sriaurobindoinstitute.org/

http://www.miraura.org/index.html

 

5. Un visbeidzot Šri Jogendra, kas nodibināja Jogas institūtu, kurš turpina darboties arī šobrīd tajā skaitā veicot arī zinātnisko darbību:

http://www.geocities.com/Athens/6709/page13.html

http://www.geocities.com/Athens/6709/page11.html

 

* * *

Home | Up | Jogas biedrība | Karavajevs | Rērihieši

This site was last updated 02/24/07